Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: <<Nie płacz!>> (Łk 7, 13)