Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie (Łk 10, 39)