Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8, 31b)