Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała (Łk 7, 47)

Między Niewiastami

uBOGAcONA pielęgnuje relacje. Wie, że - aby były one budujące i piękne, potrzebny jest czas i wysiłek. Nie ma tu dróg na skróty. uBOGAcONA dba o najważniejsze więzi w życiu - z Panem, z najbliższymi osobami, a także… z innymi niewiastami, zyskując dzięki nim umocnienie na drodze. I… sama też umacniając innych!

Jak dbać o te kobiece relacje? Co zrobić, by spotkania z kobietami przynosiły nie tyle okazję do narzekań czy plotkowania, ale prawdziwego umocnienia na drodze wiary - w naszej codzienności? W 2014 r. powstał pomysł na inicjatywę objętą szerokim hasłem Między Niewiastami, które przywołuje na myśl najpiękniejsze spotkanie dwóch kobiet.

Początki Między Niewiastami

Pierwszym dziełem inicjatywy Między Niewiastami był program formacyjno-rozwojowy dla grup kobiecych, który rozpoczął się w marcu 2014 r. Składał się on 3 bloków tematycznych (Ja-kobieta, kobiety Starego Testamentu, kobiety Nowego Testamentu), omawianych po kolei przez poszczególne grupy. Grupy kobiet - samodzielnie zorganizowanych - spotykały się co 2 lub 4 tygodnie, przerabiając temat, wspólnie modląc się i rozmawiając na ważne dla nich tematy.  Kilkanaście grup ukończyło cały program!

Programy formacyjne między niewiastami

Owocem działań z 2014 i 2015 r. są programy formacyjne dla kobiet, które nie tylko mogą służyć do formacji własnej, ale także do spotkań w grupach! Pozwalają one na pracę własną, a następnie - wymianę swoich doświadczeń i wspólne rozważanie danych fragmentów Pisma Świętego czy fragmentów innych pism (pism świętych). Pomocnicze pytania a także konkretna ścieżka tematyczna ułatwiają pracę!

Posłuchaj więcej: https://www.youtube.com/watch?v=u6HqjXd-W08&t=2s

 

Obecnie dostępne są dwa programy:

1. uBOGAcONA między niewiastami Starego Testamentu szczegóły

2. uBOGAcONA na drodze do świętości - szczegóły