Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5, 22 - 23)

Serce Kobiety

W centrum formacji kobiet musi się znaleźć kształtowanie serca.”

(Edyta Stein)


Chcemy odkrywać naszą kobiecość jako dar i zadanie. W duchu nowego feminizmu, afirmującego geniusz kobiecości, chcemy stawać się bardziej świadome naszych talentów, naszej natury i powołania. Chcemy żyć w Jego blasku, pamiętając kim jesteśmy w Jego oczach!

 

***

Projekt Serce Kobiety to propozycja skierowana do kobiet, której celem jest inspirowanie i motywowanie do bliższego spotkania z Bogiem, z samą sobą i z drugim człowiekiem. Główną inspiracją do tworzenia wszelkich treści jest nauczanie Kościoła, szczególnie nauczanie papieskie Jana Pawła II, Pismo Święte, postaci oraz pisma świętych i błogosławionych (szczególnie kobiet), a także nasze własne kobiece doświadczenie. Rozgość się tutaj, w Sercu Kobiety!

Zapraszamy także do śledzenia:

facebook

Instagram

youtube

a także do zapisania się na sercowy newsletter!